Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960 Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m.
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)  The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number  One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the 1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye. (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi Cd,  Swatch  Posters,  Specials  James Bond store
   Welcome to The James Bond 007 Museum Sweden Nybro Booking open mon-fri 10-17, sat 10-14 

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006 to see in The James Bond 007 Museum Nybro Sweden
Center Dark som introducerades under året var den första mörka chokladen bland stycksaker och
fi ck ett fi nt gensvar. En kampanj genomfördes under hösten i Sverige med tävlingar kopplade till premiären
av den nya Bondfi lmen. I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James
Bond-fi lmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med filmnamnet Casino Royale.
Det blev en bra kampanj både volymmässigt och för varumärkets image.

1.870  Bond Cameos
Cloetta Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006   James Bond skriver bok om sin pappa Johannes 

I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James Bondfilmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med filmnamnet Casino Royale.

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006 Center Dark som introducerades under året var den första mörka chokladen bland stycksaker och  fi ck ett fi nt gensvar. En kampanj genomfördes under hösten i Sverige med tävlingar kopplade till premiären  av den nya Bondfi lmen. I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James Bond-fi lmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med fi lmnamnet Casino Royale.

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006 Center Dark som introducerades under året var den första mörka chokladen bland stycksaker och  fick ett fint gensvar. En kampanj genomfördes under hösten i Sverige med tävlingar kopplade till premiären av den nya Bondfilmen. I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James Bond-filmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med filmnamnet Casino Royale

Cloettas Center Dark 70% Choklad Casino Royale James Bond 007 2006 Center Dark som introducerades under året var den första mörka chokladen bland stycksaker och  fick ett fint gensvar. En kampanj genomfördes under hösten i Sverige med tävlingar kopplade till premiären av den nya Bondfilmen. I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James Bond-filmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med filmnamnet Casino Royale.

Center Dark som introducerades under året var den första mörka chokladen bland stycksaker och

fi ck ett fi nt gensvar. En kampanj genomfördes under hösten i Sverige med tävlingar kopplade till premiären

av den nya Bondfilmen. I ett samarbete med Sony Pictures marknadsfördes den nya James

Bond-filmen genom en specialförpackning av Center Dark försedd med filmnamnet Casino Royale.

Det blev en bra kampanj både volymmässigt och för varumärkets image.