Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome  to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960  Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m. world`s only James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum  WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini  Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)   The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number   One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the  1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye.  (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi  Cd  Swatch  Posters Specials  James Bond store


Gunnar Schäfer med på London museum med sitt James Bond 007 Museum i Nybro Sweden.

Gunnar Schäfer med på London museum med sitt James Bond 007 Museum i Nybro Sweden.Ett museum i London har fått upp ögonen för Gunnar James Bond Schäfer i Nybro som skickat en nyproducerad broschyr till England.Foto: Henrik martinsson

Bytte vapen

Även hos Nybros motsvarighet kommer Ian Fleming att hyllas under jubileums-året.

Schäfer har bland annat kommit över ett brev mellan Ian Fleming och Goffrey Boothroyd som är en skotsk vapenexpert som skrev brev till Fleming och föreslog att James Bond borde byta ut sitt vapen Beretta mot en Smtih och Wesson vilket James Bond också gör i boken Döden på Jamaica.

http://www.ostran.se/nyheter/nybro/schaefer_med_paa_londonmuseum
se från Östra Smålands nätupplaga

Schäfer med på Londonmuseum

NYBRO 

Krigsmuseumet i London hyllar James Bondförfattaren under året och det kan locka fler besökare till Nybro. Det hoppas i alla fall Nybros egen Gunnar James Bond Schäfer.

James Bond-författaren Ian Fleming skulle ha fyllt 100 år 28 maj. Detta firar Imperial War Museum i London under hela året med en utställning om författaren som skapade agenten 007.

I samband med planeringen av utställningen skickade man en förfrågan till Gunnar Schäfer som driver 007-museumet i Nybro sedan några år tillbaka.

- De undrade om jag hade en broschyr om museumet som de kunde ha med på sin utställning, berättar Gunnar James Bond Schäfer.

Gunnar lät därmed trycka upp en påkostad och exklusiv broschyr som presenterar James Bond 007-museumet i Nybro. En tung kartong har sedan skeppats vidare till England och Imperial War museum där utställningen i London om James Bond pågår från 19 april fram till 1 mars nästa år.

Hoppas på fler besök

Imperial War Museum säger att de tror att besökare på deras utställning kan bli intresserade av museumet i Nybro, likväl som de hoppas att besökare här i Nybro kan lockas till London.

Gunnar Schäfer ser inbjudan från museumet i London som att hans museum nu fått ett ordentligt erkännande.

- Jättekul, att de fått upp ögonen för museumet här.

Förhoppningsvis kan fler nu lockas till Schäfers 007-museum.

- Jag hoppas att det kan bli fler internationella besökare till mitt museum.

Hans museum har nu sedan den nya västra infarten också fått ett betydligt bättre skyltläge.

- Det kan säkert locka fler spontana besök.

På utställningen i London kommer bland annat material som använts i filminspelningar om agenten 007 som har "licens att döda" att visas.

Passa på att åka runt i James Bonds fotspår?

James Bond TOURS
with med
London Taxi Tour . London Taxi Tour.

Vi har i dagarna fått till vår stora glädje meddela att vi har fått  ett samarbete med Imperial War Museum i London.
Vi kan meddela att James Bond 007 museet kommer att finnas med under tiden 17 April 2008 to 1 March 2009
med en folder, broschyr om James Bond 007 museet i Nybeo.
Alla turister som är på besök får ta del av information om James Bond 007 museet i Nybro och Sverige.

War Imperial Museum in London have change leaflets with James Bond 007 Museum in Nybro Sweden

James Bond 007 Museum Nybro Sweden James Bond 007 Museum Nybro Sweden
James Bond 007 Museum Nybro Sweden James Bond 007 Museum Nybro Sweden


James Bond 007 Museum Nybro Sweden
  James Bond 007 Museum Nybro Sweden

J Ames B ond L ondon Tour 

Passa på att åka runt i James Bonds fotspår? 

James Bond TOURS with med London Taxi Tour . London Taxi Tour.

James Bond, känd i hela världen, som den berömda hemliga agent med 007 bakom hans namn.
Although James Bond jets off around the globe to all the exotic places, while saving the world from mass destruction, his base and office is still in London. Även om James Bond jets off hela världen för alla de exotiska platser, samtidigt rädda världen från massförstörelsevapen, hans bas och kontor är fortfarande i London.

In the more recent films, London finds itself featuring more as a film location, especially in 'The World Is Not Enough', where the explosion at MI6 and the river chase takes place. I nyare filmer, London befinner sig featuring mer som en film-läge, i synnerhet i "The world is not enough", där explosionen vid MI6 och floden jaga äger rum. But when looking deeper into the Bond films you can see some of the world coming to London, like the Hamburg car chase around a multi-storey car park, which is set in London. Men när man tittar djupare in i Bond-filmer kan du se några av världen kommer till London, i likhet med Hamburg bil jaga runt ett parkeringshus, som är satt i London. In Goldeneye, a square in St Petersburg is actually one in the centre of London. I Goldeneye, ett torg i St Petersburg är faktiskt en i centrala London. Also, a St Petersburg hotel is actually a London one as well. Även en St Petersburg hotell är verkligen en London en också.
Also, there's Ian Flemming's birthplace as well as his former home to see. Det finns dessutom Ian Flemming's Birthplace liksom hans tidigare hem för att se. St Petersburg Square St Petersburg Square

Remember, although these are private tours, the taxi can take up to five adults and the price is per taxi NOT PER PERSON. Kom ihåg, även om dessa är privata turer, taxi kan ta upp till fem vuxna och priset är per taxi inte per person.

Without giving to many secrets away, we have put together a James Bond Tour in and around London, so if you wish to stand where the wheel clampers stood when the Q-boat soaked them or outside MI6, then this is the tour to take. Utan att ge till många hemligheter borta har vi sammanställt ett James Bond Tour i och runt London, så om du vill stå där hjulet clampers stod när Q-båt Blötlägg dem eller utanför MI6, så är det turen att vidta.