Gunnar Schäfer name is James Bond
Visitors in James Bond Museum Sweden
    Yoda 007museum test

Welcome  to The worlds first James Bond 007 Museum 0481-12960  Nybro Sweden  .

Since 1959 James Bond 007 Museum Sweden, Nybro.
The 007 museum 1000 sq.
m. world`s only James Bond 007 Museum
Emmabodav. 20, 38245  Nybro

 Like James Bond
Like James Bond Twitter James Bond 007 Museum Nybro Sweden  Instagram James Bond Museum Sweden Nybro   like gilla facebook james bond 007 museum nybro sweden
Free WI-FI in James Bond 007 Museum Sweden Nybro Like James Bond 007 museum  WordPress
 Pierce Brosnan and Izabella Scorupco from Goldeneye with bikini  Izabella Scorupco  Bikini Natalya Simonova GoldenEye (1995)   The James Bond Museum Sweden etype_bond.jpg (376999 bytes) GoldenEye countdown number   One of the actual components of the countdown number used on the set at Leavesden for the  1995 Pierce Brosnan James Bond film GoldenEye.  (COA supplied)

Contact: 007museum@telia.com Kontakta oss  Phone+4648112960  Open Daily 10-17  Sat 10-14   Media To do and see  Buy/Köp info  Links
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega   Bmw  Bollinger  Corgi Cd,  Swatch  Posters,  Specials  James Bond store


Dr No-fallet  upphovsrätten till James Bond-filmerna

 

I ett nyligen avgjort fall från Förstinstansrätten i OHIM godkände byrån registrering av varumärkena "Dr. No" och "Dr. NO" trots invändningar från innehavaren av upphovsrätten till James Bond-filmerna. Domen är trots sin administrativa karaktär intressant då Förstainstansrätten tydliggör begränsningar i och skillnader mellan rättighetsparet varumärke/upphovsrätt. Samtidigt klargörs i viss mån utrymmet för varumärkesregistrering av sedan tidigare välkända karaktärer samt kraven på dessa för att de ska vara att anse som varumärken.

3.3.1.1

Dr No-fallet

FIRs avgörande av den 30 juni 2009, mål T-435/05, Dr No

Ett tyskt mediaföretag (Misson Productions Gesellschaft für Film, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion) ansökte om registrering för märkena "Dr. No" och "Dr. NO" för en mängd varor inom inom 5 skiljda klasser. Amerikanska Danjaq LLC, innehavare till upphovsrätten samtliga upphovsrätter till James Bond-filmerna invände med hänvisning till förväxlingsrisken med sina äldre likalydande varumärken.

Varumärkesbyrån (OHIM) avslog invändningen då den ansåg att Danjaq varken visat att varumärkena verkligen använts eller att de var kända.

Danjaq överklagade beslutet hos FIR och grundade sin talan på att "Dr No" som tidigare använt av Danjaq var att anse som ett välkänt märke i enlighet med VmFor art 8 1b och 1 c och art 8 2 c samt att OHIMs registrering av Missions ansökan åtminstone var i strid med VmFor art 8.4 då Dr No sedan tidigare använts i näringsverksamhet i en medlemsstat.

Förstainstansrätten lade i sina domskäl stor vikt vid att förklara varumärkets grundläggande funktion och hur denna skiljer sig från upphovsrättens (i detta fallet i form av titeln på ett verk). Varumärkets främsta syfte uppges vara ursprungsangivelsefunktionen. Att "Dr. No" utgör namnet på både en film samt en däri förekommande huvudkaraktär hindrar dock inte att det omtvistade märket använts som kännetecken för att identifiera en produkts ursprung (i detta fall filmer, klockor, posters mm).

Domstolens utredning baserad på ingivna handlingar visar dock att "Dr. No" inte använts för att ange filmernas eller produkterna kommersiella ursprung utan snarare dess konstnärliga ursprung. För genomsnittskonsumenten är "Dr No" helt enkelt beskrivande genom att ange vilken film eller karaktär det rör sig om. Det kommersiella ursprunget anges istället genom "007", "James Bond" eller kännetecken i form av den tillhörande stiliserade pistolen. Då "Dr No" således inte använts i varumärkesrättsligt hänseende kan det heller inte utgöra ett tidigare välkänt märke enligt VmFor art 8.2.

Med hänvisning till art 8.4 hävdade Danjaq att även om det inte gick att visa att "Dr. No" utgjorde en tidigare rättighet som oregistrerat varumärke (då det inte använts som varumärke) , så kunde det ändå utgöra en relevant tidigare rätt genom de olika nationella reglerna om egenartade titelskydd som vissa medlemsstater (ex Sverige genom URL 50 §) erbjuder. För att VmFor art 8.4 skulle vara tillämplig fordrades visserligen kommersiell användning men inte i form av varumärke. Domstolen ansåg dock att Danjaq inte lyckats visa användning i sådan utsträckning i de aktuella medlemsstaterna att de ens hade anledning att gå vidare i frågan om huruvida "Dr No" uppfyllde de nationella kraven för titelskydd.

Fallet är intressant då det tydligt visar på immaterialrätternas olika funktioner och komplexiteten som i viss mån uppstår då de behandlas parallellt. Danjaq hävdade bestämt men utan framgång att uppdelningen mellan titel och varumärke var "orealistisk och artificiell".121 Uppenbarligen hade man hoppats att FIR skulle lägga mer vikt vid varumärkets reklamfunktion och mindre vid den sk ursprungsangivelsefunktionen. Att märka är också att OHIM enligt VmFor art 8.4 och art 53(2) inte erkänner upphovsrätt som invändningsgrund. Däremot är det möjligt att använda sådan rättighet för att senare ogiltigförklara en befintlig registrering.

Mellan raderna går det att utläsa att fallet möjligen hade fått en annan utgång om invändaren tidigare hade varit mer noggrann med att utåt kommunicera sin avsikt att upphöja "Dr. No" till ett kännetecken påvisande kommersiellt ursprung. Detta skulle exempelvis ha kunnat uppnås genom användning av "TM"-märkning i samband med "Dr. No". Så gjordes även på actionfigurer som marknadsfördes av Danjaq men då dessa sattes på marknaden efter inlämningsdagen för Missions ansökan lämnades de utan hänseende i bevisprövningen.

 

Kan och går det att namnskydda tre siffror 007?
Det kommersiella ursprunget anges istället genom "007", "James Bond" eller kännetecken i form av den tillhörande stiliserade pistolen.

 

DrNo_Domstolsdom.pdf

TripAdvisor    

Copyright © 1959-2017   www.007Museum.com  All Rights Reserved         

James Bond 007 Museum Nybro, Sweden .  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960 .Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav.20, 382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2017 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright